Atgriešana un garantija

Atgriešana

1. Pircējam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), atbilstoši normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes, ir tiesības īstenot atteikuma tiesības. Preces piegādes brīdis atbilst Noteikumos noteiktajam pasūtījuma izpildes brīdim, un tas ir atkarīgs no izvēlētā preces saņemšanas veida. Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā. 

2. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircējam ir pienākums atgriezt E- veikalā iegādāto preci, sedzot izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu. Kārtība, kādā izmantojas atteikuma tiesības un atteikuma tiesību veidlapa, atrodama https://intop.lv/files/intop-atteikuma-tiesibas.docx . Preci vajag atgriezt 3 dienu laikā pēc atteikuma blanka iesniegšanas uz pakomātu: RīgaRīgas Omniva T/C Ozols pakomāts vai  Venipak T/C Ozols DROGAS +371 23070170

Preci nevar atgriezt 14 dienu laikā, ja:

  1. patērētājs ir atvēris iepakojumu un/vai sabojājis preces aizsargplēvi, kas personīgās higiēnas dēļ netiek pieņemta atpakaļ. Piemēram: elektriskā zobu birste, epilators, elektriskā bārdas trimmeris, matu griezējs, elektriskā matu griešanas mašīna, ausīs ievietojamas audio austiņas, Bluetooth austiņas, alkometri un citi līdzīgi izstrādājumi.
  2. prece ir bojāta vai tai nav pirmpārdošanas izskata ( ir redzami skrāpējumi utt.);
  3. preces ātri sabojājas vai drīz beigsies derīguma termiņš;
  4. patērētājs ir atvēris audio-video ieraksta, datorprogrammas vai spēles iepakojumu.

Saņemot preci no kurjera, pārliecinieties, vai iepakojums nav bojāts. Ja ir bojājumi, noteikti norādiet to preces saņemšanā no kurjera. SVARĪGI: ja iepakojuma defekta esamība preces saņemšanas brīdī nav fiksēta pieņemšanas aktā, turpmāk nevarēsim izskatīt Jūsu pretenziju par iepakojuma un tajā esošo preču bojājumiem. Ja prece nonāk bojātā iepakojumā un pretenzija NAV noformēta, tā var netikt pieņemta, ja 14 dienu laikā nolemjat no tās atteikties. 

ĻOTI SVARĪGI: Ja iepakojums nebija bojāts, bet, to atverot, atklājāt, ka:

  • precei ir ārēji bojājumi (piemēram, salūzis ekrāns vai korpuss);
  • komplektā nav norādītas detaļas (piemēram, blenderim nav smalcinātāja asmens, nav klēpjdatora lādētāja),

Trīs dienu laikā pēc preču saņemšanas Jūs varat izmantot savas atteikuma tiesības un iesniegt mums pretenziju. Visas pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī termiņa, netiks izskatītas.

Garantijas vispārīgie noteikumi

           1.1. Visām SIA IT Sales pārdotajām precēm, tās iegādājoties fiziskām personām, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, ja tiek ievērota lietošanas instrukcija. Juridiskām personām tiek nodrošināta pārdevēja vai ražotāja noteiktā garantija un termiņš atsevišķos gadījumos var būt viens gads.

          1.2. Preces ražotāja noteiktajā garantijas termiņā, SIA IT Sales vai ražotāja autorizētais servisa centrs veic bojāto detaļu bezmaksas remontu vai nomaiņu, ja bojājumi radušies ražošanas procesā, konstrukcijas vai nolietojuma bojājumi, ar izmantoto komponenti saistīti defekti. Negarantijas gadījumā vai garantijas termiņam noslēdzoties klientam var tikt piedāvāts maksas apkalpošanas remonts.

          1.3. Nododot preci garantijas remontam, Klients klāt pievieno pārdevēja izsniegtu garantijas apliecinājumu, pirkuma čeku vai pavadzīmi, norādot preces defektu vai tā izpausmes. Garantijas apliecinošs dokuments ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts un saskatāms: izstrādājuma modelis, preces seriālais numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksti. Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas apliecinājumā norādītos datus – šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.

          1.4. Nodot preci garantijas remontam patērētājs var patstāvīgi piegādājot bojāto preci uz ražotāja noteikto garantijas servisu vai nogādāt SIA IT Sales klientu apkalpošanas centrā. Ja nav oriģinālais iepakojums, bojāto iekārtu ir pienācīgi jāiepako tā, lai tā netiek sabojāta transportēšanas laikā. Visas izmaksas par izstrādājuma drošu nogādāšanu līdz SIA IT Sales klientu apkalpošanas centram vai ražotāja noteiktajam garantijas servisa centram sedz patērētājs.

         1.5. Lai paātrinātu remonta darba veikšanu, preci vēlams iesniegt standarta komplektācijā (ar papildaprīkojumu, barošanas bloku, speciālajiem kabeļiem u.c.).

         1.6. Garantijas sniedzējs vai nodrošinātājs izpilda garantijas saistības sapratīgos termiņos, saskaņojot iepriekš aptuveno izpildes termiņu un neradot neērtības patērētājam (remonta laiks var tikt pagarināts, saskaņojot to ar patērētāju).

         1.7. Garantijas noteikumi neparedz preces aizvietošanu garantijas remonta laikā, izņemot gadījumus kad garantijas nodrošinātājs nevar izpildīt punkta 1.6. noteikumus. Par tehnikas aizvietošanas iespējam ir atbildīgs pārdevējs, iepriekš saskaņojot to ar klientu.

        1.8. Nomainītai / saremontētai iekārtai saglabājas iepriekšējais garantijas laiks.

        1.9. Ja garantijas remontā nodotām iekārtām nevar konstatēt klienta norādīto bojājumu, vai arī garantijas remonts netiek apstiprināts, šo noteikumu 3. punktā uzrādīto iemeslu dēļ, SIA IT Sales vai ražotāja autorizētais servisa centrs patur tiesības pieprasīt no Klienta kompensāciju par veikto diagnostiku.

2. Garantijas saistību ierobežojumi:

       2.1. Garantijas saistības neattiecas uz jebkāda veida programmnodrošinājumu un uz dažādu iekārtu savietojamību, kā arī uz gadījumiem, kad preču darbības traucējums ir radījis datorvīruss.

       2.2. Garantijas saistības neattiecas uz preču profilakses, apkalpes un uzturēšanas darbiem.

       2.3. Garantijas saistības neattiecas uz Pircēja datiem (datu atjaunošanu/saglabāšanu), kuri atrodas iegādātajā datortehnikā vai datu nesējos.

       2.4. Garantijas saistības ir ierobežotas attiecībā uz iekārtu barošanas elementiem (akumulatoriem, baterijām) un pārējiem komponentiem ar ierobežoto resursu. Garantijas termiņu nosaka pats ražotājs.

3. Precēm garantijas saistības netiek piemērotas, ja:

      3.1. Nav saglabāta preces pirkšanas dokumentācija (apliecinājumi).

      3.2. Ir bojāta vai noplēsta Informācija, kas izvietota rūpnīcas uzlīmē.

      3.3. Mehānisku bojājumu gadījumos.

      3.4. Ir bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori.

      3.5. Preces korpusā iekļuvis šķidrums, putekļi vai svešķermeņi.

      3.6. Bojājumi radušies paaugstināta (neatbilstoša) barošanas sprieguma iedarbības rezultātā.

       3.7. Prece tikusi atvērta, labota, vai tai veiktas izmaiņas SIA IT Sales vai ražotāja neautorizētā servisa centrā.

       3.8. Bojājumus, ir izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana.

       3.9. Apkopei izmantoti neatbilstoši tīrīšanas līdzekļi.

       3.10. Prece tiek ekspluatēta neatbilstoša vidē (paaugstināts mitrums).

        3.11. Nav ievērota preču lietošanas instrukcija. 

4. Garantija netiek attiecināta uz:

        4.1. Izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektiem, aksesuāriem.

        4.2. Ja nepieciešams mainīt, filtrus, baterijas, akumulatorus, drošinātājus, austiņas, mikrofonus, handsfree ierīces un citas izstrādājuma detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu.

        4.3. Optisko galviņu un citu informācijas nolasīšanas pievadu tīrīšanu.

* Uzstādīt (samontēt, pieslēgt) izstrādājumu, kuram nepieciešamas šādas darbības, var SIA IT Sales vai atbilstoša profila servisa speciālisti, veicot to kā maksas pakalpojumu. Lūdzam Jūs pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir pareizi uzstādīt izstrādājumu gan tā darbības drošumam, gan turpmākai pilnai garantijas apkalpošanai. Izstrādājuma noregulēšana, kuras kārtība izklāstīta lietošanas instrukcijā, netiek iekļauta garantijas apkalpošanā.

SIA IT Sales neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru produkts (izstrādājums) tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, gadījumā, ja tas noticis izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas un apstākļu neievērošanas gadījumā.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar produkcijas (izstrādājuma) lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus.


Top